1908

since

בית הכנסת הגדול

צפון תל אביב

מחברים היסטוריה מפוארת עם עתיד גדול

כאן עולמות נפגשים, מחברים יחד הסטוריה מפוארת, תקוה חדשה ומסורת חזקה.
מוזמנים בחום לבוא לבקר, לנשום קצת הסטוריה, להתחבר אל העבר ולהמשיך איתנו יחד את סיפורו העתיק והמרגש של בית הכנסת היקר והקסום הזה.

צר2

אירועים. פעילויות. כל מה שקורה כאן.

אירועים. פעילויות. כל מה שקורה כאן.

זמני תפילות המקום:

שחרית

8:30-9:25 |

8:30-9:25

מנחה

8:30-9:25 |

8:30-9:25

ערבית

8:30-9:25 |

8:30-9:25

התפילה הקרובה בעוד:

00
שעות
00
דקות
00
שניות

"בית הכנסת שלי..."

"

בבית הכנסת הזה חגגתי את בר המצוה שלי, חשתי שאני באמת חווה כאן משהו מעבר לשמחה רגילה שיש בכל אירוע

"

היינו בפעילות בחג הסוכות. שמואל והמארגנים לא הפסיקו להפתיע אותנו...

"

משה מספר: הרב דיבר על מעלת הימים וחשיבות האהבה לשני. כולם יצאו עם תחושה של רצון כן לעזור בהדדיות...

"

אנג'לה סטיב: הפרויקט ששמואל מקים גרם לאנשים לקום על הרגלים. זה היה חסד גדול במובן הפשוט של המילה

הנצחות השבוע

חיים בן שמחה ז' מר חשוון

דוד בן שמעון ז' מר חשוון

חוה בת חוה

דן בן דן

חיים בן חיים